Záchranářský tábor
Záchranářský tábor

Záchranářský tábor Zvůle

Velice se omlouváme, ale tento tábor nebudeme v letošním roce 2021 organizovat!

Milé děti a vážení rodiče,

tento typ dětské zotavovací akce je určen pro děti se smyslem pomáhat v nouzi druhým či s vizí připravovat se pro své vysněné budoucí povolání záchranáře, popř. pro děti, které se chtějí seznámit s touto činností.

Celý záchranářský tábor je koncipován v duchu seznámení se s prací jednotlivých složek Integrovaného záchranného systému ČR. Děti se zde budou moci naučit základům první pomoci, základům záchrany lidského života, a to ať již za instruktáže zaměstnanců Zdravotnické záchranné služby či Vodní záchranné služby, Hasičského záchranného sboru, ale i členů Horské služby, či příslušníků Městské policie a Policie ČR.

Bude zde připraven velice hodnotný tematicky zaměřený program plný her včetně ukázek činnosti a práce profesionálních záchranářů jednotlivých složek Integrovaného záchranného systému včetně jimi používané techniky a technických prostředků. Děti se zde setkají s nasimulovanými úrazy či nehodami, se kterými mohou v běžném životě přijít do styku a které se budou učit adekvátně k dané situaci řešit. Každá z her bude vyhodnocována a děti budou odměňovány drobnými věcnými cenami a diplomy. Vyvrcholení celého tábora bude spočívat v celodenní tematicky zaměřené táborové hře, přičemž při závěrečném vyhodnocení celého záchranářského tábora děti obdrží osvědčení o získání odbornosti „Mladý záchranář 1., 2. či 3. stupně“ v závislosti na jimi dosažených znalostech a dovednostech.

Určeno pro děti od 8 do 15ti let
(možná účast i mladších účastníků na výslovnou žádost rodičů a po předchozí domluvě).

 

 


Tábor se koná 14 dní, ale záleží pouze na Vás, zda s námi zůstanete jeden nebo dva týdny. Doprava nebude z důvodu nízkého zájmu v minulých letech provozovatelem zajišťována, je nutné si zajistit dopravu tam i zpět vlastní.

Cena za jednoho účastníka zahrnuje ubytování, stravu 5x denně (snídaně, oběd, svačina, večeře, druhá večeře), zdravotní zabezpečení, režijní náklady atd. a činí:

za dva týdny           4.990,- Kč
za 1. týden              3.500,- Kč
za 2. týden              3.500,- Kč

POZOR! Poskytujeme sourozenecké slevy ve výši 350,- Kč a 550,- Kč. Sleva ve výši 350,- Kč je jednorázová pro dva sourozence a je poskytována z celkové částky za dva sourozence. Sleva ve výši 550,- Kč je jednorázová pro tři a více sourozenců a je poskytována z celkové částky za všechny sourozence. Kritériem pro získání této slevy je totožná adresa trvalého pobytu sourozenců doložená potvrzením od příslušného správního orgánu odboru evidence obyvatel, které bude vydáno rodičům na základě jejich žádosti na počkání a poplatek za jeho vydání činí 50,- Kč. Originál potvrzení prosím zašlete společně se závaznou přihláškou.

Závazné přihlášky přijímáme pouze do naplnění kapacity!

Každou přihlášku je nutno potvrdit zasláním zálohy ve výši 1.000,- Kč, která bude započítána na úhradu ceny za pobyt na jednotlivý tábor. V případě neúčasti dítěte je tato záloha nevratná, jen pokud za dítě nebude z Vaší strany zajištěn náhradník. K přihláškám, které nebudou nejpozději do 3 dnů po jejich podání potvrzeny zasláním zálohy, nebude přihlíženo!

Originál kompletní vyplněné přihlášky s podpisem zákonného zástupce zašlete prosím na níže uvedenou poštovní adresu provozovatele a současně proveďte úhradu zálohy nejpozději do 30. dubna 2017 složenkou typu A nebo bankovním převodem na účet č. 4175422369/0800 vedený u České spořitelny, jako variabilní symbol uveďte rodné číslo dítěte, příp. v hotovosti nebo složenkou typu C na níže uvedenou adresu.

Všechny tábory provozuje společnost
LEDETA, z. ú.
Fáberova 345
391 65 Bechyně

tel.: +420 702 124 205
e‑mail: taboryzvule(zavináč)email.cz.

Úhradu zbytku ceny za pobyt na táboře proveďte stejným způsobem nejpozději do 31. května 2017.

O příspěvek na částečnou úhradu poukazu můžete žádat u příslušné odborové organizace (na požádání poskytujeme předtištěný tiskopis), příp. je možné vystavit fakturu, pro její vystavení je nutné dodat přesný název organizace, adresu, IČ a DIČ.

Těšíme se setkání s Vámi na některém z našich táborů.

Záchranářský tábor