Záchranářský tábor
Záchranářský tábor

Záchranářský tábor Zvůle

Milé děti a vážení rodiče,

s radostí Vám sdělujeme, že v roce 2024 budeme pořádat Záchranářský tábor Zvůle. Již nyní se můžete přihlašovat.

Termín tábora:

SO 27. 07. 2024 - SO 10. 08. 2024

Tento typ dětské zotavovací akce je určen pro děti se smyslem pomáhat v nouzi druhým či s vizí připravovat se pro své vysněné budoucí povolání záchranáře, popř. pro děti, které se chtějí seznámit s touto činností.

Celý záchranářský tábor je koncipován v duchu seznámení se s prací jednotlivých složek Integrovaného záchranného systému ČR. Děti se zde budou moci naučit základům první pomoci, základům záchrany lidského života, a to ať již za instruktáže zaměstnanců Zdravotnické záchranné služby či Vodní záchranné služby, Hasičského záchranného sboru, ale i členů Horské služby, či příslušníků Městské policie a Policie ČR.

Bude zde připraven velice hodnotný tematicky zaměřený program plný her včetně ukázek činnosti a práce profesionálních záchranářů jednotlivých složek Integrovaného záchranného systému včetně jimi používané techniky a technických prostředků. Děti se zde setkají s nasimulovanými úrazy či nehodami, se kterými mohou v běžném životě přijít do styku a které se budou učit adekvátně k dané situaci řešit. Každá z her bude vyhodnocována a děti budou odměňovány drobnými věcnými cenami a diplomy. Vyvrcholení celého tábora bude spočívat v celodenní tematicky zaměřené táborové hře, přičemž při závěrečném vyhodnocení celého záchranářského tábora děti obdrží osvědčení o získání odbornosti „Mladý záchranář 1., 2. či 3. stupně“ v závislosti na jimi dosažených znalostech a dovednostech.

Určeno pro děti od 6 do 15 let
 

 


Cena za jednoho účastníka zahrnuje ubytování, stravu 5x denně (snídaně, oběd, svačina, večeře, druhá večeře), pitný režim po celý den i noc, zdravotní zabezpečení, režijní náklady atd. a činí 6.990,- Kč.

Pokud Vás nabídka námi pořádaného Záchranářskéo tábora Zvůle 2024 zaujala a uvažujete o přihlášení Vašeho dítěte, doporučujeme s tímto z důvodu značného zájmu a omezené kapacity neotálet a přihlásit jej co nejdříve.

Závazné přihlášky přijímáme pouze do naplnění kapacity!

Každou přihlášku je nutno potvrdit zasláním zálohy ve výši 3.000,- Kč, která bude započítána na úhradu ceny za pobyt na jednotlivý tábor. V případě neúčasti dítěte je tato záloha nevratná, jen pokud za dítě nebude z Vaší strany zajištěn náhradník. K přihláškám, které nebudou nejpozději do 3 dnů po jejich podání potvrzeny zasláním zálohy, nebude přihlíženo!

Originál kompletní vyplněné přihlášky s podpisem zákonných zástupců zašlete prosím na níže uvedenou poštovní adresu provozovatele a současně proveďte úhradu zálohy bankovním převodem na účet č. 4175422369/0800 vedený u České spořitelny, jako variabilní symbol uveďte datum narození dítěte (ddmmrrrr), do zprávy pro příjemce dále prosím uveďte jméno dítěte.

Záchranářský tábor Zvůle 2024 provozuje společnost
LEDETA, z. ú.
Fáberova 345
391 65 Bechyně

tel.: +420 702 124 205
e‑mail: taboryzvule(zavináč)email.cz.

Doplatek částky za pobyt proveďte stejným způsobem nejpozději do 30. 06. 2024. Doplatek je možné uhradit jednorázově do 30. 06. 2024, příp. formou příspěvku od třetí strany (zaměstnavatel, FKSP, odborová organizace apod.).

O příspěvek na částečnou úhradu poukazu můžete žádat u příslušné odborové organizace, příp. je možné vystavit fakturu, pro její vystavení je nutné dodat přesný název organizace, adresu, IČ a DIČ. viz informace na přihlášce.

Těšíme se setkání s Vámi na Záchranářském táboře Zvůle 2024.

Záchranářský tábor